Vi löser snabba passningar och långa serier.

Sedan 1956 har Trådartiklar stått fram som den kluriga problemlösaren inom trådbockning. Hur omsätter man kundens problem till rationell produktion så snabbt som möjligt? idag är det självklara svaret automatiserade maskiner med robotar som jobbar dag och natt.
Våra automatiserade trådliner bockar tråd och svetsar nät och skenor till färdiga hyllor. 2015 kompletterades de med en ny plåtline bestående av laserskärning med automatisk in- och utlastning, samt en kantpress. Fler investeringar i produktionen står på tur.
Filosofin bakom investeringarna är enkel. Dels vill vi ha korta ställtider och flexibilitet för att leva upp till vårt rykte som problemlösare. Dels vill vi ha alla resurser under ett tak för att rationellt tillverka kompletta produkter i stora volymer.
Ytterligare en liten, men inte oviktig, del av filosofin är att vi fortfarande bygger en del av maskinparken själva. Hemligheten med lång erfarenhet är ju att inte tappa bort den när man moderniserar – vi bygger in vår samlade erfarenhet i nästa generation maskiner.
På så vis kan vi producera gammal hederlig kvalitet i modernt tempo, till nöjda leverantörer av butiksinredning och byggprodukter, möbel- och fordonsindustri, med flera. Hör gärna av dig när du får problem, så ska vi försöka lösa det också.

Offertfrågor?
Kontakta Alexander Letho, marknads/försäljningschef